logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIV/509/06 RMK z 29.06.06r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta K-na za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu

treść uchwały (*.pdf)
Lista wiadomości