logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIV/400/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.08.2005r w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.

Uchwała nr XXXIV/400/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.08.2005r (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. Zmiany z zakresie dochodów budżetu (*.pdf)
Załącznik nr 2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu (*.pdf)
Załącznik nr 3. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2005R. (*.pdf)
Załącznik nr 4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005r. (*.pdf)
Załącznik nr 5. Dotacje z Budżetu dla instytucji kultury w 2005r (*.pdf)
Lista wiadomości