logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała nr IX/77/07 RMK z 24.05.07r w sprawie: zaciągn. pożyczki z WFOŚiGW na dofinan. inwestycji pn.„Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu ogrzewania z cieplika na kotłownię gazową

treść uchwały (*.pdf)
Lista wiadomości