logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2011 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2011 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

63.141.239,98

63.917.830,29

101,23

Wydatki

66.363.568,28

64.231.648,50

96,79

Nadwyżka/ Deficyt

-3.222.328,30

-313.818,21

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 63.917.830,29 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                         15.877.742,00

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                       113.837,75

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              1.837.232,45

I Liceum Ogólnokształcące                                                                          103.547,71

Zespół Szkół nr 1                                                                                     235.563,53

Zespół Szkół nr 2                                                                                     119.531,38

Zespół Szkół nr 3                                                                                     335.511,41

Zespół Szkół nr 4                                                                                     264.548,15

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                    226.791,88

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                    236.091,06

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                    192.563,15

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                      86.659,53

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                44.288.210,29

 

Wydatki w wysokości 64.231.648,50 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                          18.218.619,36

Urząd Miejski Kościana-"Kościański Trakt Rekreacyjny"                                      1.530.916,53

Urząd Miejski Kościana-"Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej"         1.068.330,22

Urząd Miejski Kościan-"Instytut Młodego Człowieka"                                            222.763,30

Urząd Miejski Kościana-"POIG Internet szerokopasmowy"                                      312.815,82

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                    13.005.433,66

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                               3.118.977,02

I Liceum Ogólnokształcące                                                                        4.321.060,95

Zespół Szkół nr 1                                                                                   4.377.319,29

Zespół Szkół nr 2                                                                                   3.184.338,70

Zespół Szkół nr 3                                                                                   5.152.169,51

Zespół Szkół nr 4                                                                                   4.842.389,14

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                   1.425.678,12

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                   1.306.146,25

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                   1.059.944,63

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                   1.084.746,00

 

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 102,47% planu.

Na planowaną kwotę 7.517.894,06 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 7.703.936,49 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 94,93% planu.

Na planowaną kwotę 7.878.424,06 zł zrealizowano koszty w kwocie 7.479.206,56 zł,

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,43% planu.

Na planowaną kwotę 3.026.100,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 3.039.211,22 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,99% planu.

Na planowaną kwotę 3.025.526,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.995.094,55 zł,

Kościański Ośrodek Kultury

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 103,59%  planu.

Na planowaną kwotę 1.138.167,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.178.988,74 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,13% planu.

Na planowaną kwotę 1.138.167,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.105.532,60 zł,

Miejska Biblioteka Publiczna

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,15% planu.

Na planowaną kwotę 769.139,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 770.325,95 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,22% planu.

Na planowaną kwotę 769.139,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 763.155,33 zł,

Muzeum Regionalne

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,14% planu.

Na planowaną kwotę 325.029,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 325.484,70 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,84% planu.

Na planowaną kwotę 325.029,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 318.000,32 zł,

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,97% planu.

Na planowaną kwotę 1.762.216,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.761.714,63 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,06% planu.

Na planowaną kwotę 1.762.216,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.727.963,02 zł.

 

Lista wiadomości