logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała nr XLI/426/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za pi

treść uchwały
Lista wiadomości