logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXIV/235/13 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA KOŚCIANA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

treść uchwały
Lista wiadomości