logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXVIII/286/13 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr XXVIII/286/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości