logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXI/329/14 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 15 MAJA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr XXXI/329/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości