logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXII/336/14 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA KOŚCIANA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

TREŚĆ UCHWAŁY
Lista wiadomości