logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXII/341/14 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr XXXII/341/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości