logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXXIV/365/14 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

Uchwała Nr XXXIV/365/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości