logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości