logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości