logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości