logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR VII/56/15 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA KOŚCIANA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

TREŚĆ UCHWAŁY
Lista wiadomości