logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR IX/94/15 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Uchwała Nr IX/94/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości