logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XIII/148/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 17 MARCA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

 

Treść uchwały

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości