logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XIV/159/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Zalącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości