logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XV/164/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 09 CZERWCA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA KOŚCIANA ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

Treść uchwały
Lista wiadomości