logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XVI/178/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 04 SIERPNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

Lista wiadomości