logo logo
logo bip

Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020-2033

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości