Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości