logo logo
logo bip
Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

TREŚĆ INFORMACJI

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2018 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2017 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2016 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2015 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2014 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIAŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2013 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2012 roku
I. Informacja  o mieniu, stanowiącym własność jednostki, zakładu, instytucji oraz będące we władaniu wydziałów Urzędu Miejskiego.
2. Informacja o innych niż własność prawach majątku.
3. Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majętkowych oraz z wykonania posiadania.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31.12.2011 r.
I. Informacja o mieniu, stanowiacym własność jednostki, zakładu, instytucji oraz będące we władaniu wydziałów Urzędu Miejskiego.
II. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych.
III. Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31.12.2010 r.
część A.pdf
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31.12.2009 r. - dane uzupełniające do informacji za rok 2010
część B.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2009r

Stan mienia komunalnego na 30.06.2009r (*.pdf)

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2008r

Stan mienia komunalnego na 30.06.2008r (*.pdf) 

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2007r

Stan mienia komunalnego na 30.06.2007r (*.pdf)

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2006r

Stan mienia komunalnego na 30.06.2006r. (*.pdf)

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2005r

Stan mienia komunalnego na 30.06.2005r. (*.pdf) 

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2004r.

Stan mienia komunalnego na 30.06.2004r. (*.pdf)