logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na skablowaniu linii napowietrznej nN (Kościan rejon ul. Generała Dezyderego Chłapowski

Kościan ul. Chłapowskiego - skablowanie linii napowietrznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej (Kościan rejon ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego

Kościan ul. Chłapowskiego, Rolna - kanalizacja sanitarna 

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz

Ogłoszenie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wykaz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie przetargowym

wykaz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie Podgórna - Wiatraki

Obwieszczenie

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

przetarg ustny nieograniczony

ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie