logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Kurpińskiego w Kościanie

Kościan rejon ul. Kurpińskiego - kanalizacja deszczowa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania

Kościan Al. Kościuszki 22 - zmiana sposobu użytkowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ul. Łąkowej

Kościan ul. Łąkowa - przebudowa ulicy

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o piątym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W kOŚCIANIE - "ŁAZIENKI - DZIAŁKI O NUMERACH GEODEZYJNYCH 3245/1 i 32

ogłoszenie o wyłożeniu

Ogłoszenie o dwunastym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy drodze krajowej nr 5.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o siódmym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o siódmym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

Ogłoszenie

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

przetarg ustny nieograniczony

ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie