logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Łąkowej na odcinku od ul. Działkowej do ul. Jesionowej

Kościan ul. Łąkowa - przebudowa ulicy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych w Kościanie w rejonie ul. Granicznej

Kościan rejon ul. Granicznej - kable energetyczne

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż prawa nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie.

Informacja

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie pomiędzy ulicami Nacławską i Księdza Leona Stępniaka.

Informacja

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ulicy Bocznej w Kościanie

Kościan ul. Boczna - przebudowa i rozbudowa ulicy Bocznej

Ogłoszenie o szóstym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Ogłoszenie

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie