logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w Kościanie w pasie drogowym DK5 na odcinku od ul. Wojcie

Kościan pas drogowy DK5 od ul. Maya do Skweru Krimpen

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy drodze krajowej nr 5.

Informacja

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Kasprowicza.

Informacja

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

Informacja

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w Kościanie pomiędzy ul. Zygmun

Sieć wodociągowa - Kościan wzdłuż torów od ul. Sierakowskiego do ul. Wielichowskiej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Kurpińskiego w Kościanie

Kościan rejon ul. Kurpińskiego - kanalizacja deszczowa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania

Kościan Al. Kościuszki 22 - zmiana sposobu użytkowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ul. Łąkowej

Kościan ul. Łąkowa - przebudowa ulicy

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o piątym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W kOŚCIANIE - "ŁAZIENKI - DZIAŁKI O NUMERACH GEODEZYJNYCH 3245/1 i 32

ogłoszenie o wyłożeniu

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

przetarg ustny nieograniczony

ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie