logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Łąkowej na odcinku od ul. Bocznej do ul. Je

Kościan ul. Łąkowa - przebudowa ulicy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w Kościanie w ul. Bocznej

Kościan ul. Boczna - sieć wodociągowa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ulicy Bocznej w Kościanie

Kościan ul. Boczna - przebudowa ulicy

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy drodze wojewódzkiej przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie pomiędzy ulicami Nacławską i Księdza Leona Stępniaka przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz

Informacja o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego i Pelikanie przy drodze krajowej nr 5.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5.

Ogłoszenie

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

przetarg ustny nieograniczony

ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie