logo logo
logo bip

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie.

Ogłoszenie 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie pomiędzy ulicami Nacławską i Księdza Leona Stępniaka.

Ogłoszenie

Ogłoszenie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Wykaz

Ogłoszenie o szóstym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o dziewiątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o dziewiątym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego.

Ogłoszenie

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie