logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w Kościanie w ul. Modrzewiowej

Kościan ul. Modrzewiowa - sieć gazowa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej na nieruchomości po

Przebudowa sieci elektroenergetycznej - Kościan rejon ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Koszewskiego

Ogłoszenie wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o jedenastym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o jedenastym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego.

Ogłoszenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ulicy Bocznej w Kościanie

Kościan ul. Boczna - przebudowa i rozbudowa ulicy Bocznej

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie