logo logo
logo bip

Zarządzenie - wyniki

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dokumenty realizacji zadania niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lub poinformować Burmistrza Miasta Kościana o rezygnacji z realizacji zadania.

Załącznik nr 3 - harmonogram 

Załącznik nr 4 - kalkulacja

Załącznik nr 5 - rezultaty