logo logo
logo bip
Plan pracy Rady Miejskiej

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej Kościana na 2020 r.

 

RAMOWY PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA NA 2020 ROK

 

Luty

 1. Uchwalenie planów pracy komisji stałych i Rady Miejskiej na 2020 r.
 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie - "Łazienki".
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Sprawy bieżące.        

 

Marzec - Kwiecień

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
  w Kościanie.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie.
 3. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kościanie.
 4. Ocena sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie
  i Straży Miejskiej w Kościanie za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2019 r.
 6. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich”.
 7. Sprawy bieżące.

 

Maj – Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 2. Sesja absolutoryjna.
 3. Sprawozdanie z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 4. Uroczysta sesja inaugurująca Dni Kościana.
 5. Sprawy bieżące.

Lipiec – Sierpień

Przerwa urlopowa

Wrzesień – Październik

 1. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 r.
 2. Sprawozdanie z organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2020.  
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Kościan.
 4. Informacja o przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w szkołach
  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
 5. Sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”.
 6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r.
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Sprawy bieżące.

 

Listopad – Grudzień

 1. Uchwalenie programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok.
 2. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2021.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

 

                                                                                           Dawid Olejniczak