logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXVIII sesji Rady w dniu 28.12.1993r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Uchwały Nr XXXVI/343/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 listopada 1993r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

XXXVIII/356/93

 356

 

2.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XXXVIII/357/93

 357

 

3.

regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XXXVIII/358/93

 358 (1)
 358 (2)
 358 (3)

 

4.

zatwierdzenia uchwały Zarządu Miasta wprowadzającej zmiany w zakresie dochodów i wydatków w budżecie miasta Kościana na 1993r.

XXXVIII/359/93

 359

 

5.

udzielenia pożyczki w 1994r. Cukrowni „Kościan" S.A. w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Oczyszczalnia Ścieków w Kościanie"

XXXVIII/360/93

 360

 

6.

zmian w Zarządzie Zakładów Mięsnych w Kościanie S.A.

XXXVIII/361/93

 361

 

Lista wiadomości