logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XLI/378/94

  378

 

2.

ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XLI/379/94

  379

 

3.

ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Miejskiego

XLI/380/94

  380

 

4.

ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza Miejskiego

XLI/381/94

  381

 

5.

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta

XLI/382/94

  382

 

6.

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta

XLI/383/94

  383