logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany uchwały Nr XLIII/403/94 Rady Miejskiej Kościana z 17 maja 1994r. w sprawie określenia regulaminu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli

XLIV/415/94

 415

 

2.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie

XLIV/416/94

 416

 

3.

wyrażenia woli zawarcia umowy o partnerstwie miast: Kościana, Krimpen a/d IJssel i Nederlek (Królestwo Holandii)

XLIV/417/94

 417