logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1997r.

L/510/98

 510

 

2.

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana z wykonania budżetu za 1997r.

L/511/98

 511

 

3.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998r. w zakresie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

L/512/98

 512

 

4.

nadania nazw ulicom

L/513/98

 513

 

5.

nadania nazwy skwerowi u zbiegu ulic Dworcowej, Młyńskiej i Kurpińskiego

L/514/98

 514

 

6.

zbycia nieruchomości przy ul. Bączkowskiego

L/515/98

 515

 

7.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Północnej

L/516/98

 516

 

8.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 31

L/517/98

 517

 

9.

uzupełnienia treści załącznika do Uchwały nr XLVI/481/98 o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych

L/518/98

 518

 

10.

zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kościana

L/519/98

 519 (1)
 519 (2)
 519 (3)
 519 (4)
 519 (5)

 

11.

zmiany Uchwały nr XXVIII/248/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.02.1993r. w sprawie warunków używania nazwy i herbu miasta Kościana przez osoby fizyczne i prawne w celach reklamowych oraz w znakach towarowych

L/520/98

 520