logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998r. w zakresie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

LI/521/98

 521

 

2.

zaciągnięcia kredytu w Wielkopolskim Banku Kredytowych S.A. oddział w Kościanie na sfinansowanie zakupu kompaktora

LI/522/98

 522

 

3.

zmiany Uchwały nr XXXV/359/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.12.1996r. z późniejszą zmianą w sprawie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską na 1997r.

LI/523/98

 523

 

4.

przyznania Nagród Miasta Kościana

LI/524/98

 524

 

5.

oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" udziału w gruncie

LI/525/98

 525

 

6.

oddania w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców Okręgowy Zarząd w Lesznie nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie

LI/526/98

 526

 

7.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Kruszewskiego

LI/527/98

 527

 

8.

zmiany Uchwały nr XLVII/489/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 3.03.1998r.

LI/528/98

 528