logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zaciągnięcia kredytu w Kredyt Banku PBI S.A w Lesznie na sfinansowanie zakupu zamiatarki samojezdnej

XLIX/507/98

 507

 

2.

zaciągnięcia kredytu w Kredyt Banku PBI S.A. w Lesznie na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie

XLIX/508/98

 508

 

3.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998r. w zakresie wydatków oraz źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XLIX/509/98

 509