logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXVIII/303/01

 303

 

2.

nabycia nieruchomości od Spółki Akcyjnej „Reemtsma Polska"

XXVIII/304/01

 304