logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 28.04.2005 r.

 

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana

XXXI/363/05

363.pdf 

2.

budowy pomnika Papieża Jana Pawła II w Kościanie

XXXI/364/05

364.pdf 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.

XXXI/365/05

365.pdf 

4.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami położonych w Kościanie przy ul. Łąkowej

XXXI/366/05

366.pdf 

5.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat

XXXI/367/05

367.pdf 

6.

zmiany Uchwały nr XXIX/353/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie porozumienia komunalnego

XXXI/368/05

368.pdf 

7.

przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

XXXI/369/05

369.pdf 

8.

zmiany Uchwały nr XXV/301/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25.08.2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Przyznawania i Przekazywania Stypendiów na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych dla Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie w roku szkolnym 2004/2005

XXXI/370/05

 370.pdf

9.

zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

XXXI/371/05

371.pdf 

 

Lista wiadomości