logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 31.05.2005 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.
XXXII/372/05
 372.pdf
2.
przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
XXXII/373/05
 373.pdf
3.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2004 r.
XXXII/374/05
 374.pdf
4.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2004 r.
XXXII/375/05
 375.pdf
5.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2004 r.
XXXII/376/05
 376.pdf
6.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie za 2004 r.
XXXII/377/05
 377.pdf
7.
zmiany uchwały nr XLIV/448/97 Rady Miejskiej Kościana z 16.12.1997 r. w sprawie ustanowienia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
XXXII/378/05
 378.pdf
8.
zmiany uchwały nr XIX/170/92 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie ,,Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie''
XXXII/379/05
 379.pdf
9.
utworzenia jednostki budżetowej o nazwie ,,Międzyszkolny Obiekt Sportowy w Kościanie''
XXXII/380/05
 380.pdf
10.
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Krytej pływalni w Kościanie
XXXII/381/05
 381.pdf
11.
przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Kościana
XXXII/382/05
 382.pdf
12.
przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych dla miasta Kościana
XXXII/383/05
 383.pdf
13.
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 7 oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
XXXII/384/05
 384.pdf
14.
przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana
XXXII/385/05
 385.pdf
Lista wiadomości