logo logo
logo bip
2008

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.01.2008 r.

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XVII/166/08

166.pdf 

2.

zmiany Uchwały nr XX/196/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XVII/167/08

167.pdf 

3.

przyjęcia ,,Wizji Strategicznej dla Miasta Kościana’’

 

XVII/168/08

168.pdf 

Wizja Strategiczna dla Miasta Kościana

Załącznik do Wizji Strategicznej dla Miasta Kościana

4.

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miejskiej w Kościanie

XVII/169/08

169.pdf 

5.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

XVII/170/08

170.pdf 

6.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok

XVII/171/08

171.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 

7.

udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego

XVII/172/08

 172.pdf

8.

zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

XVII/173/08

173.pdf 

9.

zmiany uchwały nr XV/155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie

XVII/174/08

174.pdf 

10.

zaprzestania realizacji zadania ,,Warsztaty Terapii Zajęciowej’’ dla osób niepełnosprawnych

XVII/175/08

175.pdf 

11.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

XVII/176/08

176.pdf 

 

Lista wiadomości