logo logo
logo bip
2008

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.09.2008 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kościana

XXII/225/08

225.pdf 

2.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kościanie przy Al. Koszewskiego

XXII/226/08

226.pdf 

3.

zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

XXII/227/08

227.pdf 

4.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na Os. Piastowskim

XXII/228/08

228.pdf 

5.

zmian budżetu miasta Kościana na 2008 rok

XXII/229/08

229.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

6.

zabezpieczenia w formie weksla ,,in blanco’’ przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

XXII/230/08

230.pdf 

 

Lista wiadomości