logo logo
logo bip
2008

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 19.06.2008 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zasad korzystania z miejskich placów zabaw dla dzieci i młodzieży

XX/206/08

206.pdf 

2.

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Brodnica, Czempiń i Miejską Kościan w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

XX/207/08

207.pdf 

3.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Placu Wolności

XX/208/08

 208.pdf

4.

zmiany uchwały Nr XXIV/278/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia
1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

XX/209/08

209.pdf 

5.

wystąpienia Gminy Miejskiej Kościan ze Stowarzyszenia Miast
i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań-Wrocław ,,Piątka’’

XX/210/08

 210.pdf

6.

zmian budżetu miasta Kościana na 2008 rok

XX/211/08

211.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11 

7.

przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Kościanie

XX/212/08

212.pdf 

8.

przyjęcia protokołu z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XX/213/08

 213.pdf

9.

zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

XX/214/08

214.pdf 

10.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na 2008 rok

XX/215/08

215.pdf 

11.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

XX/216/08

216.pdf 

12.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XX/217/08

217.pdf 

13.

określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia nr 260/08 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 02 czerwca 2008 r. w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej

XX/218/08

218.pdf 

 

Lista wiadomości