logo logo
logo bip
2008

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 30.10.2008 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

XXIII/231/08

231.pdf 

2.

podatku od nieruchomości na 2009 rok

XXIII/232/08

232.pdf 

3.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2009 r.

XXIII/233/08

 233.pdf

4.

zmian budżetu miasta Kościana na 2008 rok

XXIII/234/08

234.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12 

5.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

XXIII/235/08

235.pdf 

6.

zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej Kościana w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXIII/236/08

236.pdf 

7.

zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XXIII/237/08

237.pdf 

8.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

XXIII/238/08

238.pdf 

9.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie niebędących nauczycielami

XXIII/239/08

 239.pdf

10.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie niebędących nauczycielami

XXIII/240/08

240.pdf 

11.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie niebędących nauczycielami

XXIII/241/08

241.pdf 

12.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie niebędących nauczycielami

XXIII/242/08

242.pdf 

13.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie niebędących nauczycielami

XXIII/243/08

 243.pdf

14.

zmiany uchwały nr XXI/220/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

XXIII/244/08

244.pdf 

15.

przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXIII/245/08

245.pdf 

16.

przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie

XXIII/246/08

246.pdf 

17.

zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

XXIII/247/08

247.pdf 

18.

zmiany Uchwały nr II/7/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia
06 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

XXIII/248/08

248.pdf 

 

Lista wiadomości