logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Sesje Rady Miejskiej Kościana onlineModyfikacja dokumentu2020-12-03 16:26:22Kinga Walińska
Zapytanie ofertowe - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w KościanieModyfikacja dokumentu2020-12-03 12:00:28Helena Wojciechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty -przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego nr 5a w KościaniePublikacja dokumentu2020-12-03 11:03:06Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty -przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego nr 5a w KościanieUtworzenie dokumentu2020-12-03 11:02:22Katarzyna Grześkowiak
Informacja z otwarcia ofert -budowa oświetlenia w obszarze Wałów Żegockiego oraz części Podwala w Kościanie w ramach „Budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI”.Usunięcie dokumentu2020-12-01 13:48:25Regina Mielcarek
Przetarg nieograniczony - modernizacja części budynku mieszkalno - garażowego na pomieszczenia biurowePublikacja dokumentu2020-12-01 12:52:42Regina Mielcarek
Przetarg nieograniczony - modernizacja części budynku mieszkalno - garażowego na pomieszczenia biuroweModyfikacja dokumentu2020-12-01 12:51:48Katarzyna Grześkowiak
Zapytanie ofertowe - montaż urządzeń na plcu zabaw na os. Piastowskim w KościanieModyfikacja dokumentu2020-12-01 11:36:03Katarzyna Grześkowiak
Przetarg nieograniczony - modernizacja części budynku mieszkalno - garażowego na pomieszczenia biuroweModyfikacja dokumentu2020-12-01 11:09:06Katarzyna Grześkowiak
Przetarg nieograniczony - modernizacja części budynku mieszkalno - garażowego na pomieszczenia biuroweUtworzenie dokumentu2020-12-01 10:52:57Katarzyna Grześkowiak
Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie.Utworzenie dokumentu2020-12-01 10:49:52Mieczysław Wojtecki
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie.Publikacja dokumentu2020-12-01 09:30:00Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV MickiewiczaUtworzenie dokumentu2020-11-30 12:33:25Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV MickiewiczaPublikacja dokumentu2020-11-30 12:29:22Mieczysław Wojtecki
Informacja z otwarcia ofert - dostawa nowej przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej dla potrzeb Gminy Miejskiej KościanPublikacja dokumentu2020-11-30 12:19:51Regina Mielcarek
Informacja z otwarcia ofert - dostawa nowej przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej dla potrzeb Gminy Miejskiej KościanUtworzenie dokumentu2020-11-30 12:18:34Helena Wojciechowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych – Kościan ul. GostyńskaModyfikacja dokumentu2020-11-30 11:49:48Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych – Kościan ul. GostyńskaUtworzenie dokumentu2020-11-30 11:49:31Mieczysław Wojtecki
Zapytanie ofertowe - przebudowa pomieszczeń ul. Bączkowskiego 5aModyfikacja dokumentu2020-11-30 11:48:12Katarzyna Grześkowiak
Sesje Rady Miejskiej Kościana onlineModyfikacja dokumentu2020-11-30 09:22:27Kinga Walińska