logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej KościanModyfikacja dokumentu2020-01-17 13:34:53Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej KościanUtworzenie dokumentu2020-01-17 11:37:42Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:29:50Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:27:40Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:25:25Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:24:41Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:24:00Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:23:31Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:18:24Irena Tomczak
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:16:41Irena Tomczak
Zapytanie ofertowe - naprawa pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w KościanieUsunięcie dokumentu2020-01-17 11:13:26Regina Mielcarek
Zapytanie ofertowe -remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 5 przy u.Bernardyńskiej 2 w KościanieUsunięcie dokumentu2020-01-17 11:13:21Regina Mielcarek
Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie chodników w mieście Kościanie.Usunięcie dokumentu2020-01-17 11:13:15Regina Mielcarek
Zapytanie ofertowe -usługa biegłych - sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Miejskiej KościanPublikacja dokumentu2020-01-17 11:09:16Regina Mielcarek
Zapytanie ofertowe -usługa biegłych - sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Miejskiej KościanModyfikacja dokumentu2020-01-17 11:07:46Helena Wojciechowska
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejUtworzenie dokumentu2020-01-17 11:04:47Irena Tomczak
Zapytanie ofertowe -usługa biegłych - sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Miejskiej KościanUtworzenie dokumentu2020-01-17 10:49:42Helena Wojciechowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Karola Kurpińskiego w KościanieUtworzenie dokumentu2020-01-16 13:46:38Mieczysław Wojtecki
Plan zamówień na 2020 r.Publikacja dokumentu2020-01-16 09:23:37Regina Mielcarek
Plan zamówień na 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-01-16 09:23:00Katarzyna Grześkowiak