logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie dzieci niepełnosprawnychModyfikacja dokumentu2019-11-28 12:25:51Helena Wojciechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie dzieci niepełnosprawnychModyfikacja dokumentu2019-11-28 12:24:37Helena Wojciechowska
Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie dzieci niepełnosprawnychUtworzenie dokumentu2019-11-28 12:24:24Helena Wojciechowska
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.Utworzenie dokumentu2019-11-28 12:02:12Mieczysław Wojtecki
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.Modyfikacja dokumentu2019-11-28 12:00:11Mieczysław Wojtecki
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.Utworzenie dokumentu2019-11-28 11:51:59Mieczysław Wojtecki
Ogłoszenie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.Utworzenie dokumentu2019-11-28 11:50:20Mieczysław Wojtecki
ZAPYTANIE OFERTOWE - PAX 18Utworzenie dokumentu2019-11-28 10:34:53Magdalena Grajewska
UCHWAŁA NR XI/122/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROKModyfikacja dokumentu2019-11-28 08:18:27Dominika Popiół
UCHWAŁA NR XI/122/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROKModyfikacja dokumentu2019-11-28 08:18:21Dominika Popiół
UCHWAŁA NR XI/122/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROKUtworzenie dokumentu2019-11-28 08:13:56Dominika Popiół
UCHWAŁA NR XI/121/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2019-2030Modyfikacja dokumentu2019-11-28 08:11:18Dominika Popiół
UCHWAŁA NR XI/121/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2019-2030Modyfikacja dokumentu2019-11-28 08:11:09Dominika Popiół
UCHWAŁA NR XI/121/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2019-2030Utworzenie dokumentu2019-11-28 08:08:21Dominika Popiół
Unieważnienie postępowania- zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych - część IIPublikacja dokumentu2019-11-27 12:26:43Regina Mielcarek
Unieważnienie postępowania- zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych - część IIUtworzenie dokumentu2019-11-27 12:26:03Katarzyna Grześkowiak
ZAPYTANIE OFERTOWE - WAPNOUtworzenie dokumentu2019-11-27 11:22:43Magdalena Grajewska
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie przetargowymUtworzenie dokumentu2019-11-27 10:48:13Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałemModyfikacja dokumentu2019-11-27 09:51:45Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałemUtworzenie dokumentu2019-11-27 09:23:37Mieczysław Wojtecki