logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Zawiadomienie o wyborze oferty - rozbudowa systemu monitoringu w mieście KościanieUsunięcie dokumentu2019-12-18 10:05:59Regina Mielcarek
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W kOŚCIANIE - "ŁAZIENKI - DZIAŁKI O NUMERACH GEODEZYJNYCH 3245/1 i 32Utworzenie dokumentu2019-12-18 08:38:40Mieczysław Wojtecki
UCHWAŁA NR SO-0951/65/D/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNZNIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKUModyfikacja dokumentu2019-12-17 14:22:39Dominika Popiół
UCHWAŁA NR SO-0951/65/D/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNZNIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKUModyfikacja dokumentu2019-12-17 14:22:35Dominika Popiół
UCHWAŁA NR SO-0951/65/D/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNZNIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKUModyfikacja dokumentu2019-12-17 14:17:40Dominika Popiół
UCHWAŁA NR SO-0951/65/D/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNZNIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKUUtworzenie dokumentu2019-12-17 14:17:20Dominika Popiół
UCHWAŁA NR SO-0952/12/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKUModyfikacja dokumentu2019-12-17 14:10:07Dominika Popiół
UCHWAŁA NR SO-0952/12/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKUModyfikacja dokumentu2019-12-17 14:09:56Dominika Popiół
UCHWAŁA NR SO-0952/12/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 ROKUUtworzenie dokumentu2019-12-17 14:06:11Dominika Popiół
UCHWAŁA NR SO-0957/12/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 0 GRUDNIA 2019 ROKUModyfikacja dokumentu2019-12-17 14:01:17Dominika Popiół
UCHWAŁA NR SO-0957/12/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 0 GRUDNIA 2019 ROKUModyfikacja dokumentu2019-12-17 14:01:10Dominika Popiół
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa ul. Czempińskiej w KościanieUsunięcie dokumentu2019-12-17 13:44:39Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - udzielenie długoterminowego kredytu bankowegoUsunięcie dokumentu2019-12-17 13:44:35Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Pułaskiego w KościanieUsunięcie dokumentu2019-12-17 13:44:20Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogi oraz przebudowa placu w os. Konstytucji 3 Maja w KościanieUsunięcie dokumentu2019-12-17 13:44:12Regina Mielcarek
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa paliwa gazowego do celów grzewczych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w KościanieUsunięcie dokumentu2019-12-17 13:44:06Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty- zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kościańskim Kanałem ObryUsunięcie dokumentu2019-12-17 13:43:59Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa ul. Północnej oraz budowa drogi ul. Gen. K. Pułaskiego w KościanieUsunięcie dokumentu2019-12-17 13:43:52Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej KościanaUsunięcie dokumentu2019-12-17 13:43:48Regina Mielcarek
Unieważnienie postępowania - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie.Usunięcie dokumentu2019-12-17 13:43:42Regina Mielcarek