logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego KościanaModyfikacja dokumentu2019-12-13 09:24:56Katarzyna Grześkowiak
Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego KościanaUtworzenie dokumentu2019-12-13 09:19:18Katarzyna Grześkowiak
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w KościaniePublikacja dokumentu2019-12-12 13:22:32Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w KościanieUtworzenie dokumentu2019-12-12 13:21:05Katarzyna Grześkowiak
Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa systemu monitoringu w mieście KościanieModyfikacja dokumentu2019-12-12 12:29:13Regina Mielcarek
Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa systemu monitoringu w mieście KościanieModyfikacja dokumentu2019-12-12 12:28:49Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - rozbudowa systemu monitoringu w mieście KościaniePublikacja dokumentu2019-12-12 12:27:53Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - rozbudowa systemu monitoringu w mieście KościanieUtworzenie dokumentu2019-12-12 12:25:40Helena Wojciechowska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYUtworzenie dokumentu2019-12-12 10:51:34Magdalena Grajewska
Uzupełniający konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnychModyfikacja dokumentu2019-12-12 09:46:46Agata Michalkiewicz
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychModyfikacja dokumentu2019-12-12 09:46:13Agata Michalkiewicz
PRZETARG NIEOGRANICZONY - FLOKULANTYUtworzenie dokumentu2019-12-11 10:53:25Magdalena Grajewska
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta KościanaModyfikacja dokumentu2019-12-11 10:10:45Mieczysław Wojtecki
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta KościanaUtworzenie dokumentu2019-12-11 09:43:30Mieczysław Wojtecki
Informacja z otwarcia ofert - kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej KościanaPublikacja dokumentu2019-12-10 13:03:24Regina Mielcarek
Informacja z otwarcia ofert - kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej KościanaUtworzenie dokumentu2019-12-10 13:02:02Helena Wojciechowska
WYDANIE ZEZWOLENIA na zajęcie pasa drogowego (IR 2)Modyfikacja dokumentu2019-12-10 12:59:10Jacek Nowak
ZEZWOLENIE na umieszczenie reklam w pasie drogowym (IR 3)Modyfikacja dokumentu2019-12-10 12:29:18Jacek Nowak
WYDANIE ZEZWOLENIA na zajęcie pasa drogowego (IR 2)Modyfikacja dokumentu2019-12-10 12:27:36Jacek Nowak
WYDANIE ZEZWOLENIA na zajęcie pasa drogowego (IR 2)Modyfikacja dokumentu2019-12-10 12:26:52Jacek Nowak