logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
cja z otwarcia ofert - zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni na Kościanskim Kanałem ObryUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:42:46Regina Mielcarek
cja z otwarcia ofert - zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni na Kościanskim Kanałem ObryUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:42:37Regina Mielcarek
Informacja z otwarcia ofert- budowa oświetlenia parkowegoUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:42:09Regina Mielcarek
Informacja z otwarcia ofert - budowa miejsc parkingowych między ulicą Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi w KoscianieieUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:41:56Regina Mielcarek
Informacja z otwarcia ofert- budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi", budowa oświetlenia parkowego na Wałach ŻegockiegUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:41:48Regina Mielcarek
Zaproszenie do składania ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacjeUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:41:20Regina Mielcarek
Ogłoszenie o zawarciu umowy- wykaszanie trawy na powierzchniach pochyłych w mieście KościanieUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:38:24Regina Mielcarek
Ogłoszenie o zawarciu umowy - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego KościanaUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:38:19Regina Mielcarek
Ogłoszenie o zawarciu umowy- przebudowa ul. Fabrycznej i Pogodnej w KościanieUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:38:14Regina Mielcarek
Ogłoszenie o zawrciu umowy - profilowanie drógUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:38:11Regina Mielcarek
Ogłoszenie o zawarciu umowy - budowa kanalizacji deszczowejUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:38:05Regina Mielcarek
Ogłoszenie o zawarciu umowy - kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej KościanUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:38:00Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - utrzymanie czystości w ulicachUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:37:46Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego KościanaUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:37:38Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonanie studium dla miasta KościanaUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:37:32Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w KościanieUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:37:26Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty- bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym na terenie miasta KościanaUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:37:21Regina Mielcarek
Zawiadomienie o wyborze oferty- bieżące utrzymanie dróg gminnychUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:36:34Regina Mielcarek
Informacja o unieważnieniu postępowania - bieżące utrzymanie dróg w mieście KościanieUsunięcie dokumentu2020-07-20 07:36:23Regina Mielcarek
Ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Kościanie przy ul. Marszałak Józefa Piłsudskiego 12 na okres 3 lat.Utworzenie dokumentu2020-07-16 13:23:10Paweł Michałowski