logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Informacja o wyniku naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim KościanaUtworzenie dokumentu2020-06-04 08:08:32Beata Fornalik
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Młyńską w KościanieUtworzenie dokumentu2020-06-03 11:12:17Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Młyńską w KościaniePublikacja dokumentu2020-06-03 11:08:50Mieczysław Wojtecki
Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Modyfikacja dokumentu2020-06-03 09:59:56Beata Fornalik
Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Modyfikacja dokumentu2020-06-03 09:58:32Beata Fornalik
Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Utworzenie dokumentu2020-06-03 09:47:22Beata Fornalik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu BurmistrzaModyfikacja dokumentu2020-06-03 09:45:59Beata Fornalik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu BurmistrzaUtworzenie dokumentu2020-06-03 09:42:30Beata Fornalik
Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Modyfikacja dokumentu2020-06-03 09:40:14Beata Fornalik
Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Utworzenie dokumentu2020-06-03 09:36:22Beata Fornalik
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Modyfikacja dokumentu2020-06-03 09:34:55Beata Fornalik
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Utworzenie dokumentu2020-06-03 09:34:01Beata Fornalik
Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Modyfikacja dokumentu2020-06-03 09:29:16Beata Fornalik
Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.Utworzenie dokumentu2020-06-03 08:42:48Beata Fornalik
Zapytanie ofertowe-utrzymanie czystości w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w mieście KościaniePublikacja dokumentu2020-06-02 14:32:23Regina Mielcarek
Zapytanie ofertowe-utrzymanie czystości w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w mieście KościanieModyfikacja dokumentu2020-06-02 13:30:02Katarzyna Grześkowiak
Zapytanie ofertowe-utrzymanie czystości w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w mieście KościanieUtworzenie dokumentu2020-06-02 13:24:12Katarzyna Grześkowiak
Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.Modyfikacja dokumentu2020-06-01 11:57:06Piotr Suwiczak
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC 29)Modyfikacja dokumentu2020-06-01 10:21:35Ewa Berus
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC 29)Modyfikacja dokumentu2020-06-01 10:20:33Ewa Berus